jump to main content

Cardiff University
 
Cynnwys
Astudio Ann Griffiths
Testunau digidol
Gwaith Ann Griffiths
Hawlfraint
Gwybodaeth
Cysylltu
 
English (Home)
 
 
Catalog y Llyfrgell
Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Golygydd: Dr E. Wyn James (Ysgol y Gymraeg)

Cydlynydd y Prosiect: Peter Keelan (Llyfrgell Salisbury, Gwasanaethau Gwybodaeth)

Tîm y Prosiect (Gwasanaethau Gwybodaeth)
Ffotograffydd Digidol: Mark Barrett
Golygu'r Lluniau: Kirsty Alexander

Catalogydd: Sabine Berendse
Pennaeth Catalogio: Tracey Andrews

Cynllunydd y Wefan: Victoria Stallard
Pennaeth Tîm y Wefan: Glyn Ryland

Tîm Systemau: Ann Moloney, Catrin Jones, Sue Stevens

Cymorth Caledwedd: Dave Westcott, Alan Oborne

Staff Eraill: Jennie Roe, Alun Jenkins, Paul Morris, Richard Mellowes


Gwybodaeth Dechnegol
Offer (2003):
Camera: Horseman Digiflex
Cefn Digidol: Jenoptik Eyelike
Lensys: Nikon
Goleuadau: Larn Daylight

Lluniau:
Endeavor Image Server
TIFF (archif)
JPEG (gwefan)
PDF (gwefan)

Metadata:
Defnyddiwyd categorïau gwybodaeth ‘Dublin Core’, mewn meysydd catalogio MARC21.

Mae gan Lyfrgell y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd, offer amrywiol i gynorthwyo pobl a chanddynt anabledd. Am fanylion pellach gweler: IT facilities for users with disabilities. Am wybodaeth PDF bellach gweler: http://access.adobe.com/

Ar ffurf PDF y mae pob testun digidol ac mae angen defnyddio Adobe Acrobat Reader er mwyn eu gweld: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Cynlluniwyd y wefan hon ar gyfer y gwe-borwyr diweddaraf. Os cewch drafferth wrth ei defnyddio dan hen we-borwyr megis Netscape 4.x, efallai y byddwch am lawrlwytho un o'r gwe-borwyr diweddaraf o'r cysylltiadau isod:
Microsoft Internet Explorer 6 - www.microsoft.com/windows/ie/default.asp
Netscape 7.1 - http://channels.netscape.com/ns/browsers/download.jsp
Mozilla 1.4 - www.mozilla.org
Opera 7 - www.opera.com