jump to main content

Cardiff University
 
Cynnwys
Astudio Ann Griffiths
Testunau digidol
Gwaith Ann Griffiths
Hawlfraint
Gwybodaeth
Cysylltu
 
English (Home)
 
 
Catalog y Llyfrgell
Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Mynegai i linell gyntaf pob pennill

A raid i’m sêl, oedd farwor tanllyd XXV
Addurna’m henaid ar dy ddelw V:5
Am fy mod i mor llygredig IX:1
Arogli’n beraidd mae fy nardus V:3

Bererin llesg gan rym y stormydd III:1
Beth sy imi mwy a wnelwyf XIII:3
Blin yw ’mywyd gan elynion VIII:2
Byw heb wres na haul yn taro XXIII:3

Cael Duw’n Dad, a Thad yn noddfa XX:3
Cenhadon hedd, mewn efengylaidd iaith XXIV:4
Cofia, Arglwydd, dy ddyweddi X:2
Cofia ddilyn y medelwyr XXVII
Cofiwch hyn mewn stad o wendid III:2

Deffro, Arglwydd, gwna rymuster X:3
Digon mewn llifeiriant dyfroedd I:4
Diolch byth, a chanmil diolch XXII:5
Dyma babell y cyfarfod II:1
Dyma Frawd a anwyd inni XXX

Efe yw’r Iawn fu rhwng y lladron XXII:3
Ei law aswy sy’n fy nghynnal XXI
Er cryfed ydyw’r stormydd VI:4
Er mai cwbwl groes i natur IV:1

Fy enaid trist, wrth gofio’r frwydyr I:2

Ffordd a drefnwyd cyn bod amser IV:4
Ffordd a’i henw yn ‘Rhyfeddol’ IV:2
Ffordd na chenfydd llygad barcut IV:3

Gwlad dda, heb wae, gwlad wedi ei rhoi dan sêl XXIV:2
Gwna fi fel pren planedig, O! fy Nuw XXIV:1

Hwn yw’r ennaint tywalltedig X:4

Jehofa yw, yn un â’i Enw pur XXIV:3

Mae bod yn fyw o fawr ryfeddod VIII:1
Mae fy nghalon am ymadael V:2
Mae sŵn y clychau’n chwarae XXVI
Mae’r Duw anfeidrol mewn trugaredd XX:1
Mae’r dydd yn dod i’r had brenhinol V:1
Melys gofio y cyfamod XXIII:2
Mewn môr o ryfeddodau XV
Mi gerdda’n ara’ ddyddiau f’oes XXIX
Myfi a anturiaf yno yn eon II:3

Nac edryched neb i gloffi XVII
Ni ddaeth i fwrdd cyfiawnder Duw XVI
Ni ddichon byd a’i holl deganau XIV:1

O! am bara i uchel yfed IX:2
O! am dreiddio i’r adnabyddiaeth XIX:1
O! am ddyfod o’r anialwch II:4
O! am fywyd o sancteiddio V:4
O! am gael ffydd i edrych VI:1
O! ddedwydd awr tragwyddol orffwys III:4
O! ddyfnderoedd iechydwriaeth III:3
O! f’enaid, gwêl addasrwydd VI:2
O! f’enaid, gwêl y fan gorweddodd XXII:4
O! na bai fy mhen yn ddyfroedd X:1
O! na chawn i dreulio ’nyddiau XIV:2
O’m blaen mi wela’ ddrws agored I:1
Os rhaid wynebu’r afon donnog XXIII:1

Pan esgynnodd ’r Hwn ddisgynnodd I:3
Pan fo’r enaid mwya’ gwresog VII:1
Pan fo Sinai i gyd yn mygu XXII:2
Pan gymerodd pechod aflan XVIII
Pechadur aflan yw fy enw II:2

Rwy’n hiraethu am yr amser XI:2

Rhosyn Saron yw ei enw XIII:2
Rhyfedd, rhyfedd gan angylion XXII:1
Rhyfedda fyth, briodas-ferch XII
Rhyfeddu a wna’ i â mawr ryfeddod VII:2
Rhyw hiraeth sy am ymadael VI:3

Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd XIII:1

Y mae dyfroedd iechydwriaeth XXVIII
Yng nglyn wylofain bydd fy ymdaith XI:1
Yn lle cario corff o lygredd XXII:6
Yn yr adnabyddiaeth yma XIX:2
Yno caf ddyrchafu’r Enw XXII:7
Yno mae fy mwyd a ’niod XX:2