jump to main content

Cardiff University

 

Contents

Studying Ann Griffiths

Digital texts

Ann Griffiths translations

Copyright

Project information

Contacts

 

Cymraeg (Cartref)

 

 

Library Catalogue

Cardiff University

Cardiff University

Cardiff University owns the copyright of this website. All rights reserved. This is a website for personal research. No commercial reproductions are allowed of any part of the website or any part of the works which appear on it.

The names of copyright owners of digitised works included on the website are listed below in square brackets. For permission to reproduce their copyright material, please contact the copyright owners.

Every effort has been made to trace all copyright owners. If anything has been included without the appropriate permission, this has been done inadvertently and we would apologise for the omission. In such cases, please contact the editor of the website.

Manuscripts:

NLW 682E; NLW 694D; NLW 1071A; NLW 3292E; NLW 8386A; NLW, Cwrt Mawr MS. 1491B.
[ Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales ]

Books/Articles:

ALLCHIN, A. M.: 'Ann Griffiths: An Approach to Her Life and Work', Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, Sessions 1972 and 1973, 170-84.
[ A. M. Allchin ], [ Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion/Honourable Society of Cymmrodorion ].

ALLCHIN, A. M.: 'Ann Griffiths, Mystic and Theologian', The Kingdom of Love and Knowledge, London: Darton, Longman & Todd, 1979, 54-70.
[ A. M. Allchin ], [ Darton, Longman and Todd Ltd ].

ALLCHIN, A. M.: 'Discovering Ann Griffiths', in Brendan O'Malley (ed.), Welsh Pilgrim’s Manual: Cydymaith y Pererin, Llandysul: Gwasg Gomer, 1989, 13-23.
[ A. M. Allchin ], [ Gomer ].

ALLCHIN, A. M.: ‘Companions on the Way: Mary Jones, Ann Griffiths and Ruth Evans’, Resurrection's Children, Norwich: Canterbury Press, 1998, 17-34, 120.
[ A. M. Allchin], [ SCM-Canterbury Press Ltd ].

ALLCHIN, A. M. (cyf. R. Gerallt Jones): 'Rhagymadrodd', yn Rhyfeddaf Fyth… : Emynau a Llythyrau Ann Griffiths ynghyd â'r Byrgofiant iddi gan John Hughes, Pontrobert, a Rhai Llythyrau gan Gyfeillion, gol. E. Wyn James, Y Drenewydd: Gwasg Gregynog, 1998, 9-18.
[ A. M. Allchin ], [ Gwasg Gregynog ].

CONRAN, Tony: Welsh Verse, Bridgend: Seren Books, 1992, 238-41.
[ T. Conran ], [ Seren ].

EVANS, D. Tecwyn: Ann Griffiths (1776-1805), Dinbych: Gwasg Gee, 1955.
[ M. E. Jones ], [ Gwasg Gee ].

GRIFFITHS, W. A.: 'The 150th Anniversary of the Death of Ann Griffiths', The Montgomeryshire Collections, 53:1 (1953), 18-33.
[ Powysland Club ].

GRUFFYDD, R. Geraint: 'Ann Griffiths: Llenor', Taliesin, 43 (1981), 76-84.
[ R. G. Gruffydd ], [ Taliesin ].

HIGHAM, R. Brian (various pictures).
[ R. B. Higham ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

HODGES, H. A.: 'Introduction', in Homage to Ann Griffiths, Penarth: Church in Wales Publications, 1976, 5-13.
[ V. Hodges ], [ Yr Eglwys yng Nghymru/The Church in Wales ]

ISAAC, Evan: Prif Emynwyr Cymru, Lerpwl: Gwasg y Brython, 1925, 236-58.

JAMES, E. Wyn: ' "Llythyr Anghyhoeddedig Ann Griffiths" ', Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 57:2 (Gorffennaf 1972), 34-41.
[ E. W. James ], [ Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ].

JAMES, E. Wyn: 'Ann Griffiths', yn Cwmwl o Dystion, gol. E. Wyn James, Abertawe: Christopher Davies, 1977, 99-113.
[ E. W. James ], [ Gwasg Dinefwr Press ].

JAMES, E. Wyn: 'Rhai Methodistiaid a'r Anterliwt', Taliesin, 57 (Hydref 1986), 8-19.
[ E. W. James ], [ Taliesin ].

JAMES, E. Wyn: Dechrau Canu: Rhai Emynau Mawr a'u Cefndir, Pen-y-bont ar Ogwr: Gwasg Efengylaidd Cymru, 1987, 64, 72, 75.
[ E. W. James ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JAMES, E. Wyn: Carolau a'u Cefndir, Pen-y-bont ar Ogwr: Gwasg Efengylaidd Cymru, 1989, 67.
[ E. W. James ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JAMES, E. Wyn: 'Y Llyfrau yn Nolwar Fach', Y Casglwr, 39 (Nadolig 1989), 16-17.
[ E. W. James ], [ Cymdeithas Bob Owen ].

JAMES, E. Wyn: 'Perthynas Ann Griffiths a Williams Pantycelyn', Barn, 321 (Hydref 1989), 26-8; 322 (Tachwedd 1989), 23-5.
[ E. W. James ], [ Barn ].

JAMES, E. Wyn: 'Ann Griffiths, Mary Jones a Mecca'r Methodistiaid', Llên Cymru, 21 (1998), 74-87.
[ E. W. James ], [ Gwasg Prifysgol Cymru/University of Wales Press ].

JENKINS, Kathryn: ' "Songs of Praises": The Literary and Spiritual Qualities of the Hymns of William Williams and Ann Griffiths', The Hymn Society of Great Britain and Ireland Bulletin, 214 (January 1998), 98-109.
[ K. Jenkins ], [ Hymn Society of Great Britain and Ireland ].

JONES, Bedwyr Lewis: 'Ann Griffiths', Yr Haul a'r Gangell, Haf 1976, 13-18.
[ E. W. Jones ], [ Yr Eglwys yng Nghymru/The Church in Wales ].

JONES, Bobi (gol.): 'Rhagymadrodd', Pedwar Emynydd, Llandybïe: Llyfrau'r Dryw, 1970, 7-29.
[ R. M. Jones ], [ Gwasg Dinefwr Press ].

JONES, Bobi: Ann Griffiths: Y Cyfrinydd Sylweddol, Pen-y-bont ar Ogwr: Llyfrgell Efengylaidd Cymru, 1977, 3-34.
[ R. M. Jones ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JONES, Bobi: ‘Y Dreftadaeth Deg: Llythyrau Ann Griffiths’, Y Cylchgrawn Efengylaidd, 30:4 (Hydref 1993), 19-20; 31:1 (Gaeaf 1993-94), 19-20.
[ R. M. Jones ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JONES, J. R.: 'Ann Griffiths', Llên Cymru, 8:1-2 (1964), 33-41.
[ B. Caldwell ], [Gwasg Prifysgol Cymru/University of Wales Press ].

JONES, J. R.: 'Pathos yr "Angerdd" Uniongred: Ann Griffiths', Ac Onide, Llandybïe: Llyfrau'r Dryw, 1970, 223-44.
[ B. Caldwell ], [ Gwasg Dinefwr Press ].

JONES, R. M.: ' "Cyfriniaeth" Ann Griffiths', Llên Cymru a Chrefydd, Abertawe: Christopher Davies, 1977, 470-6.
[ R. M. Jones ], [Gwasg Dinefwr Press ].

JONES, R. M.: 'Ann Griffiths (1776-1895): Scriptural Mystic', Evangelical Magazine of Wales, 24:2 (April 1985), 14-16.
[ R. M. Jones ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JONES, R. M.: 'Another Celtic Spirituality – The Calvinistic Mysticism of Ann Griffiths’, Foundations, 38 (Spring 1997), 39-44; 39 (Autumn 1997), 31-36.
[ R. M. Jones ], [British Evangelical Council ].

LEWIS, D. Morgan: 'Ffurf Wreiddiol Emynau Ann Griffiths', Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 6:2 (Awst 1921), 2-7.
[ Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ].

LEWIS, D. Morgan: 'Ffurf Wreiddiol Hymnau Ann Griffiths', Y Llenor, 3 (1924), 110-29, 172-87.

LEWIS, H. Elvet: The Sweet Singers of Wales, London, 1889, 53-69.

LEWIS, H. Elvet: Ann Griffiths: Ei Hanes a'i Hemynau, Caernarfon, 1903.

LEWIS, Saunders: ‘Troedigaeth Ann Griffiths’, Seren Gomer, 54 (1962), 69-74.
[ M. Jones/R. G. Gruffydd ], [ Undeb Bedyddwyr Cymru/Baptist Union of Wales ].

LEWIS, Saunders: ‘Ann Griffiths: Arolwg Llenyddol’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, Sesiwn 1965, 244-56.
[ M. Jones/R. G. Gruffydd ], [ Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion/ Honourable Society of Cymmrodorion ].

LEWIS, Saunders: ‘Ann Griffiths a Chyfriniaeth’, Y Traethodydd, 1971, 99-103.
[ M. Jones/R. G. Gruffydd ], [ Y Traethodydd ].

LEWIS, Saunders: ‘Ann Griffiths: A Literary Survey’, trans. H. A. Hodges, in Homage to Ann Griffiths, Penarth: Church in Wales Publications, 1976, 15-30.
[ V. Hodges/M. Jones/R. G. Gruffydd ], [Yr Eglwys yng Nghymru/Church in Wales ].

MORGAN, Derec Llwyd: 'Emynau y Cariad Tragwyddol', Barddas, 94 (Chwefror 1985), 6-7.
[ D. Ll. Morgan ], [ Barddas ].

MORGAN, Dyfnallt (gol.): Y Ferch o Ddolwar Fach, Gwasg Gwynedd, 1977.
[ E. Morgan, G. Ramage, R. G. Gruffydd, H. P. Jones, A. M. Allchin, D. Ll. Morgan ], [ Gwasg Gwynedd ].

PARRY-WILLIAMS, T. H.: ‘Ann’, Casgliad o Ysgrifau T. H. Parry-Williams, gol. Amy Parry-Williams, Llandysul: Gwasg Gomer, 1984, 279-84.
[ M. Ll. Davies], [ Gomer ]

RAMAGE, Helen: 'Teulu Dolwar Fach', yn Bro'r Eisteddfod (Cyflwyniad i Faldwyn a'i Chyffiniau), goln Gwynn ap Gwilym a Richard H. Lewis, Abertawe: Gwasg Christopher Davies, 1981, 213-28.
[ G. Ramage ], [ Gwasg Dinefwr Press ].

ROBERTS, Enid P.: 'Cynefin Ann Griffiths: Almanac, Anterliwt a Baled', Y Cymro, 25/1/1977, 12-13.
[ E. Roberts ], [ Y Cymro ].

ROBERTS, G. T.: 'Briwsion Hanes. 1', Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 41:1 (Mawrth 1956), 25-6.
[ T. J. Pritchard, S. E. Davies ], [ Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ].

ROBERTS, Gomer M.: 'Trem ar Ei Bywyd', yn Cofio Ann Griffiths, gol. William Morris, Caernarfon: Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, 1955, 10-21.
[ M. Edwards ], [ Gwasg Pantycelyn, Caernarfon ].

ROBERTS, Gomer M.: 'Mesur Wyth Saith Clonciog Ann Griffiths', Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru, 1:9 (Gorffennaf 1976), 258-61.
[ M. Edwards ], [Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru ].

THOMAS, David: 'Mesur Ann Griffiths', Y Cerddor, Medi 1931, 300-2.
[ A. M. Thomas ].

THOMAS, David: ' "Dyma Frawd a Anwyd Inni" ', Yr Eurgrawn, 1947, 205-7.
[ A. M. Thomas ].

THOMAS, David: Ann Griffiths a’i Theulu, Dinbych: Gwasg Gee, 1963.
[ A. M. Thomas ], [ Gwasg Gee ].

THOMAS, M. Wynn: 'Ann Griffiths and Morgan Llwyd', Studies in Mystical Literature, 5:3 (1983), 23-39.
[ M. W. Thomas ].

WILLIAMS, Daniel: Teithi Meddwl Ann Griffiths, Lerpwl: Gwasg y Brython, 1932.
[ D. G. Williams ].

WILLIAMS, Huw: 'Alawon Ann Griffiths', Y Goleuad, 8/3/1985, 3.
[ M. ap Huw ], [ Gwasg Pantycelyn, Caernarfon ].

WILLIAMS, J. Price: 'Ei Chyfraniad Crefyddol', yn Cofio Ann Griffiths, gol. William Morris, Caernarfon: Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, 1955, 37-52.
[ D. Price Williams ], [ Gwasg Pantycelyn, Caernarfon ].

WILLIAMS, R. R.: The Hymns of Ann Griffiths, Liverpool: Brython Press, 1947.